Kdo nám pomáhá pomáhat

Odborná školení, servisní granty ani mentoringový program bychom nemohli realizovat bez našeho skvělého týmu odborníků.

Seznamte se

Karina Babičová

Karina Babičová

Risk Consulting

Karina se věnuje poradenství v oblasti finančního reportingu, mezinárodních účetních standardů. Má také zkušenosti s auditem, přípravou konsolidované účetní závěrky a jinými účetními problémy.

Juraj Baškovský

Juraj Baškovský

Management Consulting

Juraj se v neziskovém sektoru angažuje již od střední školy, kde měl na starosti přípravu a organizaci několika dobrovolnických aktivit. V rámci svých předchozích pracovních zkušeností si prošel oblastmi datové analytiky v energetice, procesní analýzy ve sektoru zdravotnictví s cílem, a významným dopadem optimalizace a automatizace procesů napříč několika odděleními. V KPMG se v současnosti zaměřuje především na datovou analýzu s využitím AI/ML, a procesní analýzu.

Pavel Brom

Pavel Brom

Marketing

Pavel se v KPMG věnuje technické stránce marketingu. Spravuje po technické stránce weby, kontakty, emaily a webináře. Vystudoval estetiku na Karlově univerzitě. Jako ajťák pracoval pro e-shop, neziskovku Tanec Praha a výpočetní techniku krátce učil na gymnáziu.

Tereza Burdová

Tereza Burdová

Legal

Tereza studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje práci v neziskových organizacích a spolupracuje na několika dobrovolnických projektech, do kterých se zapojuje také v rámci svého působení v KPMG. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na pracovní a obchodní právo.

Ľubica Čáp

Ľubica Čáp

Legal

Ľubica se specializuje na pracovní právo a litigace. Klientům poskytuje komplexní právní poradenství především v oblasti pracovního práva, včetně přípravy a revizí různorodé pracovněprávní dokumentace a právní podpory při řešení široké škály otázek každodenní agendy pracovního práva, a to jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců. Ľubica má také bohatou praxi se zastupováním klientů v soudních sporech nejrůznějších typů i instancí.

Martin Čapek

Martin Čapek

Legal

Martin se během svého působení v KPMG zúčastnil řady dobrovolnických akcí a snaží se pomoct těm, co to potřebují. Ve své právní praxi se zaměřuje mimo jiné na oblast duševního vlastnictví, obchodního práva a ochrany osobních údajů. V rámci svého poradenství se rovněž věnuje nejrůznějším aspektům práva informačních technologií a ve velké míře se zabývá vztahem práva a moderních technologií. Své zkušenosti získal jak v České republice, tak v zahraničí, kde několik let studoval i pracoval.

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

Marketing

Ivana se obsahovému marketingu věnuje 7 let. V KPMG pracuje jako specialistka digitálního obsahu. Produkuje kampaně propojující obsah v médiích se sociálními sítěmi. Na starosti má zejména komunikaci digitalizace, ESG a CSR. Před nástupem do KPMG působila v agenturách Bistro Social a FleishmanHillard, kde tvořila obsah pro široké spektrum firem od výrobců tepelných čerpadel přes knihkupectví po dětskou výživu.

Hana Hašková

Hana Hašková

TAX

Hana se specializuje na daňové poradenství zejména v oblasti DPH. V rámci DPH se zabývá především finančním sektorem a problematikou finančních služeb, dále je její doménou oblast nemovitostí. V rámci své daňové praxe působila Hana několik měsíců v jedné z velkých bank v České republice, kde měla na starost veškeré daňové poradenství v oblasti DPH.

Lukáš Kantor

Lukáš Kantor

Marketing

Lukáš vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Pracoval jako zahraniční redaktor ČTK, idnes.cz a CNN Prima News. Zkušenosti nasbíral také v PR agentuře Botticelli a na tiskovém odboru Úřadu vlády. V KPMG má na starosti hlavně vztahy s médii a tvorbu obsahu.

Tereza Karlíková

Tereza Karlíková

Risk Consulting

Tereza se věnuje poradenství v oblasti finančního reportingu, mezinárodních účetních standardů a zároveň je součástí týmu auditních specialistů pro oblast oceňování. Má také zkušenosti s přípravou konsolidované účetní závěrky a poradenstvím v oblasti fúzí a akvizic. Vedle toho je studentem doktorského studia na VŠE, v rámci kterého vede seminář základů účetnictví.

Karolína Kubíčková

Karolína Kubíčková

Legal

Karolína má zkušenosti hlavně z oblasti korporátního práva. Věnuje se mimo jiné zakládání obchodních korporací, jejich běžné právní agendě od vypracování zpráv o vztazích či schválení účetních závěrek, po jmenování a odvolávání členů orgánů těchto korporací, a dále jejich případným likvidacím.

Johana Lexová

Johana Lexová

Marketing

Johana se v KPMG zabývá obsahovým marketingem a organizací eventů. Dříve zastávala pozici Account Manager v PR agentuře, působila také ve státním sektoru a podílela se na mnoha kulturních projektech. Specifikům neziskového sektoru se věnovala během studia Arts managementu na VŠE.

Ivana Pokorná

Ivana Pokorná

CSR

Ivana má rozsáhlé pracovní zkušenosti v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) a interní i externí komunikace. Zabývá se přípravou, rozvojem a implementací strategií společenské odpovědnosti s důrazem na provázanost konceptu CSR s předmětem podnikání firmy, na zapojování zaměstnanců a na expertní dobrovolnictví.

Matúš Pravda

Matúš Pravda

Management Consulting

Matúš má dlouholeté zkušenosti v neziskovém sektoru. Od střední školy je členem organizace Junior Achievement, která se již více než 100 let zabývá podnikatelským vzděláváním. Prošel několika pozicemi zaměřenými především na nábor zaměstnanců, řízení projektů a zlepšování interní komunikace. V KPMG se zaměřuje především na optimalizaci obchodních modelů našich klientů.

Miroslava Prokešová

Miroslava Prokešová

Risk Consulting

Mirka vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti externího auditu, vedení účetních a reportingových teamů u mezinárodních společností, IFRS reportingu a konsolidacích. V rámci KPMG se specializuje na poskytování účetního poradenství podle IFRS a CZ GAAP pro klienty z různých odvětví, konsolidace, přeměny společností a reporting.

Pavlína Rampová

Pavlína Rampová

Pavlína se zaměřuje na obchodní a korporátní právo, M&A a daňové právo procesní. V průběhu své praxe mimo jiné asistovala významné české neziskové organizaci s více než 600 členy s ukončením činnosti a následnou likvidací. Mimo práci v KPMG se aktivně zapojuje do dobrovolnických akcí a neziskových projektů, kde může uplatnit své znalosti a pomoci potřebným.

Ivana Stibůrková

Ivana Stibůrková

TAX

Ivana se specializuje na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob včetně zpracování daňových přiznání a problematiky investičních pobídek. Poradenství zaměřené na daň z příjmů poskytuje také neziskovým organizacím působícím v České republice (např. Vize 97, APLA).

Generated with Avocode. shape Fill 1 Fill 4 Fill 6 Fill 8 Fill 10 Fill 12 Fill 14

Mohlo by vás také zajímat...