Náš tým

Kdo nám pomáhá pomáhat

Odborná školení, servisní granty ani mentoringový program bychom nemohli realizovat bez našeho skvělého týmu odborníků.

Spot purple Spot blue Spot purple
Juraj Baškovský

Juraj Baškovský

Management Consulting

Juraj se v neziskovém sektoru angažuje již od střední školy, kde měl na starosti přípravu a organizaci několika dobrovolnických aktivit. V rámci svých předchozích pracovních zkušeností si prošel oblastmi datové analytiky v energetice, procesní analýzy ve sektoru zdravotnictví s cílem, a významným dopadem optimalizace a automatizace procesů napříč několika odděleními. V KPMG se v současnosti zaměřuje především na datovou analýzu s využitím AI/ML, a procesní analýzu.

Pavel Brom

Pavel Brom

Marketing

Pavel se v KPMG věnuje technické stránce marketingu. Spravuje po technické stránce weby, kontakty, emaily a webináře. Vystudoval estetiku na Karlově univerzitě. Jako ajťák pracoval pro e-shop, neziskovku Tanec Praha a výpočetní techniku krátce učil na gymnáziu.

Tereza Burdová

Tereza Burdová

Legal

Tereza studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje práci v neziskových organizacích a spolupracuje na několika dobrovolnických projektech, do kterých se zapojuje také v rámci svého působení v KPMG. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na pracovní a obchodní právo.

Ľubica Čáp

Ľubica Čáp

Legal

Ľubica se specializuje na pracovní právo a litigace. Klientům poskytuje komplexní právní poradenství především v oblasti pracovního práva, včetně přípravy a revizí různorodé pracovněprávní dokumentace a právní podpory při řešení široké škály otázek každodenní agendy pracovního práva, a to jak na straně zaměstnavatelů, tak na straně zaměstnanců. Ľubica má také bohatou praxi se zastupováním klientů v soudních sporech nejrůznějších typů i instancí.

Martin Čapek

Martin Čapek

Legal

Martin se během svého působení v KPMG zúčastnil řady dobrovolnických akcí a snaží se pomoct těm, co to potřebují. Ve své právní praxi se zaměřuje mimo jiné na oblast duševního vlastnictví, obchodního práva a ochrany osobních údajů. V rámci svého poradenství se rovněž věnuje nejrůznějším aspektům práva informačních technologií a ve velké míře se zabývá vztahem práva a moderních technologií. Své zkušenosti získal jak v České republice, tak v zahraničí, kde několik let studoval i pracoval.

Eva Dobrovolná

Eva Dobrovolná

Marketing

Eva se do práce v neziskovém sektoru se zapojila už během studia na FSV UK. Několik let byla tiskovou mluvčí české pobočky Amnesty International. Kromě informačního servisu pro média měla na starosti kampaně zaměřené na nábor podporovatelů. Byla součástí týmu, který dokázal navýšit počet dárců ze dvou stovek na několik tisíc a vybudoval tak profesionálně fungující neziskovku. V KPMG ji baví především e-mail marketing a organizace eventů a její sympatické, že se tu myslí na udržitelnost.

Tereza Karlíková

Tereza Karlíková

Risk Consulting

Tereza se věnuje poradenství v oblasti finančního reportingu, mezinárodních účetních standardů a zároveň je součástí týmu auditních specialistů pro oblast oceňování. Má také zkušenosti s přípravou konsolidované účetní závěrky a poradenstvím v oblasti fúzí a akvizic. Vedle toho je studentem doktorského studia na VŠE, v rámci kterého vede seminář základů účetnictví.

Michaela Klimková

Michaela Klimková

Marketing

Míša se v KPMG věnuje employer brandingu, který spadá pod marketingové oddělení. Na starost má například obsah a správu sociálních sítí, pracovní veletrhy nebo akce pro studenty. Před příchodem do KPMG působila ve dvou marketingových startupech a v oboru se pohybuje od 17 let. Při práci studuje vysokou školu se zaměřením na mediální studia.

Martin Krapinec

Martin Krapinec

Tax

Karolína Kubíčková

Karolína Kubíčková

Legal

Karolína má zkušenosti hlavně z oblasti korporátního práva. Věnuje se mimo jiné zakládání obchodních korporací, jejich běžné právní agendě od vypracování zpráv o vztazích či schválení účetních závěrek, po jmenování a odvolávání členů orgánů těchto korporací, a dále jejich případným likvidacím.

Miroslava Prokešová

Miroslava Prokešová

Risk Consulting

Mirka vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti externího auditu, vedení účetních a reportingových teamů u mezinárodních společností, IFRS reportingu a konsolidacích. V rámci KPMG se specializuje na poskytování účetního poradenství podle IFRS a CZ GAAP pro klienty z různých odvětví, konsolidace, přeměny společností a reporting.

Ivana Stibůrková

Ivana Stibůrková

TAX

Ivana se specializuje na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob včetně zpracování daňových přiznání a problematiky investičních pobídek. Poradenství zaměřené na daň z příjmů poskytuje také neziskovým organizacím působícím v České republice (např. Vize 97, APLA).

Štěpánka Veselá

Štěpánka Veselá

Marketing

Štěpánka v KPMG pracuje jako asistentka pro obsahový tým marketingového oddělení. Podílí se na tvorbě digitálního obsahu pro web KPMG i intranet a také na správě sítě LinkedIn. Kolegům pomáhá s přípravou podkladů pro online kampaně nebo s jejich prezentací na LinkedInu. Do KPMG přišla z oblasti vzdělávání, ve které působila posledních 5 let.