Kdo nám pomáhá pomáhat

Odborná školení, servisní granty ani mentoringový program bychom nemohli realizovat bez našeho skvělého týmu odborníků.

Seznamte se

Bano Ali

Bano Ali

Risk Consulting

Bani vystudovala ekonomii a finance na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově. V KPMG pracuje od roku 2018 v oddělení Risk Consultingu v týmu, který se zaměřuje na Financial Risk Management. Bani spolupracuje na zakázkách pro banky a jiné finanční skupiny – zejména v oblasti IFRS 9 a zajišťovacího účetnictví. Dále má zkušenosti s datovou analýzou v rámci implementace regulatorních požadavků do bankovního prostředí (SQL, MS Access a Python) a oceňováním finančních nástrojů.

Martin Čapek

Martin Čapek

Legal

Martin se během svého působení v KPMG zúčastnil řady dobrovolnických akcí a snaží se pomoct těm, co to potřebují. Ve své právní praxi se zaměřuje mimo jiné na oblast duševního vlastnictví, obchodního práva a ochrany osobních údajů. V rámci svého poradenství se rovněž věnuje nejrůznějším aspektům práva informačních technologií a ve velké míře se zabývá vztahem práva a moderních technologií. Své zkušenosti získal jak v České republice, tak v zahraničí, kde několik let studoval i pracoval.

Hana Hašková

Hana Hašková

TAX

Radek Chaloupka

Radek Chaloupka

Management Consulting

Radek vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU Praha a následně absolvoval vzdělávací program Tourism Management and Development na Temasek Polytechnic v Singapuru. Má více než 15 let zkušeností v oblasti cestovního ruchu, regionálního rozvoje a volnočasových aktivit. Působil na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se na různých odborných a vedoucích pozicích věnoval otázkám koncepce státní politiky cestovního ruchu, kvalitě služeb, evropským fondům a financování cestovního ruchu. Od roku 2016 působí ve společnosti KPMG ČR, kde se věnuje projektům v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Zdeňka Chroustová

Zdeňka Chroustová

Management Consulting

Zdeňka vystudovala Evropská hospodářská studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a obor Evropská studia a veřejná správa na Metropolitní univerzitě v Praze. Od roku 2016 pracuje jako konzultantka v oddělení Management Consulting, v oblasti CSR působí Zdeňka jako členka komise, která rozhoduje o přidělování zaměstnaneckých grantů. Má více než 6 let zkušeností v oblasti strukturálních a investičních fondů EU a státní správy. Působila v Národním orgánu pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj, kde se věnovala nastavování a koordinaci pravidel pro čerpání dotací, pravidel pro vyhlašování výzev a hodnocení projektů a řízení rizik v rámci strukturálních a investičních fondů EU na národní úrovni.

Tomáš Janeček

Tomáš Janeček

Management Consulting
Potěší mě, když budu moci neziskovému sektoru předat své zkušenosti v oblasti dotačního poradenství, protože právě neziskovky mají velice zajímavé možnosti v čerpání veřejných financí

V KPMG pracuji od listopadu 2018 jako konsultant pro veřejný sektor. Mám kariérní zkušenosti jak ve veřejném sektoru, kde jsem působil na CzechInvestu a MPO, ale také ze soukromého, kde jsem působil jako projektový manažer pro společnost innogy v oddělení inovací. Za svoji kariéru jsem se setkal s mnoha projektovými záměry, takže dokáži předat vhled do projektového managementu ve vztahu k veřejným zdrojům.

Adéla Jelínková

Adéla Jelínková

Marketing
Neziskovky mají v našem státě velký význam. Kultivují prostředí, upozorňují na problémy, které společnost nevidí nebo zatím neumí řešit. Je proto škoda, pokud jejich aktivity zapadnou nebo je někdo zlehčuje. Správná komunikace jim může pomoci být vidět a zaujmout na těch správných místech. Jsem ráda, že se KPMG nesnaží roli neziskového sektoru suplovat, ale naopak mu pomáhá vyniknout a efektivně fungovat.

Adéla odpovídá za marketingovou komunikaci v jednotlivých ekonomických odvětvích, mimo jiné se tak věnuje mediální komunikaci, organizaci konferencí nebo tvorbě obsahu. Předtím působila v mBank, kde se podílela na rebrandingu české a slovenské pobočky, měla na starosti marketing v regionech nebo tiskovou produkci. Zkušenosti získala také ve startupovém prostředí v německém Hamburku. K neziskovému sektoru měla vždy blízko – v KPMG má na starosti komunikaci CSR aktivit, absolvovala stáž v Českých centrech nebo byla členkou studentské organizace AIESEC, kde vedla neziskový projekt EDISON.

Ladislav Karas

Ladislav Karas

Legal
Pomocí lidem z neziskového sektoru aktivně přispíváme ke zlepšení prostředí kolem nás.

Ladislav působí v KPMG Legal od roku 2013 a věnuje se zejména korporátnímu, soutěžnímu a pracovnímu právu. Specializuje se též na právo ochrany osobních údajů. Podílel se mimo jiné na analýze dopadů souvisejících s přijetím obecného nařízení o ochraně osobních údajů a připravoval na toto téma školení KPMG pro klienty i odbornou veřejnost. Ladislav absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a studijní program zaměřený na obchodní právo na Nottingham Trent University.

Kateřina Klepalová

Kateřina Klepalová

TAX

Kateřina je registrovanou daňovou poradkyní Komory daňových poradců České republiky. V KPMG Česká republika pracuje od roku 2014. Zaměřuje se především na daňové poradenství v oblasti DPH. Vedle služeb pro společnosti z výrobního a obchodního sektoru se zabývá také poradenstvím v oblasti nemovitostí. Lektorsky se podílí na vzdělávacím projektu KPMG Česká republika pro neziskové organizace ROK společně – KROK dopředu.

Martina Kopsová

Martina Kopsová

KBI
Nejvíce se mi líbí, že to není klasická pomoc ve formě předání šeku. V rámci vzdělávacího programu dáváme neziskovkám a sociálním podnikům šanci informace mnohonásobně zúročit a získat tak mnohem více, pokud budou samy chtít.

Martina má šest let zkušeností v oblasti finančního auditu a pět let v oblasti HR poradenství, vzdělávání, rozvoje a vedení lidí. Začínala na pozici manažerky v Auditu, následně působila jako manažerka odpovědná za klientské vzdělávání a rozvoj a později jako vedoucí manažerka skupiny cca 60 zaměstnanců v rámci oddělení poradenství. Aktivně školí technické a manažerské dovednosti, projektové řízení, a to interně i u klientů, a koučuje juniorní kolegy v rámci společnosti KPMG.

Alena Ozaniaková

Alena Ozaniaková

Commercial Audit
Před mnoha lety jsem se jako asistentka dostala na zakázku auditu jedné z největších nadací v České republice. Postupem let se ze mě stal specialista na audit a účetnictví neziskovek a často sdílím své znalosti s kolegy. Když přišla možnost proškolit i zástupce neziskových organizací, byla to pro mě jasná volba. Ráda pomáhám ostatním a v oblasti rozvoje neziskovek je ta radost dvojnásobná, protože pomáhám těm, kteří přispívají k dobré věci a naše zkušenosti v technické oblasti ocení.

Alena má více než 16 let zkušeností s auditem účetních závěrek podle českých účetních předpisů, IFRS a jiných národních účetních standardů. Specializuje se především na audit výrobních společností a neziskových organizací. Je registrovanou auditorkou i daňovou poradkyní a také členkou Mezinárodní asociace certifikovaných účetních (FCCA). Její odborná praxe zahrnuje rozsáhlé zkušenosti s auditem a poradenstvím pro neziskové organizace od největších nadací po obecně prospěšné společnosti či sdružení. Věnuje se také přednáškové činnosti zaměřené na audit neziskových organizací a hodnocení výročních zpráv v rámci ankety Czech Top 100.

Kateřina Randlová

Kateřina Randlová

Legal

Katka se zabývá pracovním právem, kde se věnuje, vedle obecného pracovního práva, rovněž zaměstnávání cizinců nebo problematice zprostředkování zaměstnání. Dříve působila ve významné neziskové organizaci poskytující právní poradenství spotřebitelům. Katka vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Andragogiku a personální řízení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvovala semestrální výměnný kurz v nizozemském Nijmegenu.

Michal Sladký

Michal Sladký

Risk Consulting

Michal nastoupil do KPMG v roce 2016 a v současné době pracuje v oddělení Risk Consultingu v týmu, který se zaměřuje na oblast Financial Risk Managementu a Regulatorního reportingu. Michal se pravidelně podílí na zakázkách jako specialista na oblast CRR/CRD IV. Zakázky tohoto typu v sobě zahrnují rekonciliaci výkazů FINREP/COREP a dále posouzení celkové metodiky a procesů spojených s činností oddělení regulatorního reportingu v rámci finančních institucí.

Ivana Stibůrková

Ivana Stibůrková

TAX

Ivana se specializuje na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob včetně zpracování daňových přiznání a problematiky investičních pobídek. Poradenství zaměřené na daň z příjmů poskytuje také neziskovým organizacím působícím v České republice (např. Vize 97, APLA). Třetím rokem se lektorsky i poradensky podílí na vzdělávacím projektu KPMG Česká republika pro neziskové organizace ROK společně – KROK dopředu.

Olga Těhlová

Olga Těhlová

TAX

Olga působí v KPMG Česká republika od roku 2002. Mezi její klíčové projekty patří příprava daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob a daňové poradenství při restrukturalizaci společností/skupin formou prodeje podniku, fúze či nadnárodní fúze. Olga má také zkušenosti s poskytováním daňového poradenství neziskovým organizacím. Registrovanou daňovou poradkyní Komory daňových poradců České republiky je od roku 2004.

Anna Vaníčková

Anna Vaníčková

CSR
Sama jsem dobrovolnicí více než 10 let v různých neziskových organizacích, takže celkem dobře znám jejich potřeby. Baví mě, že díky školení můžu propojovat dva na první pohled zcela rozdílné světy, svět byznysu a neziskovek. Jelikož jsem jednou z těch, kdo od neziskovek dostává nejrůznější žádosti o spolupráci, těší mě, když vidím, že si naše rady berou k srdci.

Anna vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor politologie. V KPMG se věnuje společenské odpovědnosti firem (CSR) a udržitelnému rozvoji. Dlouhodobě se angažuje v neziskovém sektoru.

Ondřej Vykoukal

Ondřej Vykoukal

Legal

Ondřej se ve své praxi zaměřuje především na právo duševního vlastnictví, zejména na právo autorské a práva související. Poradenství poskytuje rovněž v oblasti práva informačních technologií, kde se věnuje převážně moderním technologiím, právním aspektům internetu a právním vztahům odehrávajícím se online. V této souvislosti se Ondřej rovněž zabývá ochranou osobních údajů a osobnostních práv obecně. Je členem mezinárodní učené společnosti pro zkoumání otázek autorského práva ALAI. V roce 2017 zahájil spolupráci s neziskovou organizací Pro bono aliance, jejímž prostřednictvím poskytuje pro bono právní služby neziskovým organizacím a jedincům ve složitých životních situacích.

Generated with Avocode. shape Fill 1 Fill 4 Fill 6 Fill 8 Fill 10 Fill 12 Fill 14

Mohlo by vás také zajímat...