O Cestě k udržitelnosti

Pomáháme tím, co umíme

Společenská odpovědnost je pevnou součástí firemní kultury i hodnot KPMG Česká republika. V rámci naší CSR strategie se soustředíme na dva cíle. Prvním je podpora odpovědného a sociálního podnikání, a tím i kultivace českého podnikatelského trhu. Druhým pak pomoc neziskovým organizacím a sociálním podnikům k profesionalizaci a zefektivnění jejich fungování. Organizacím chceme prostřednictvím předávání našich zkušeností ulehčit technickou agendu tak, aby se mohly primárně soustředit na svou společensky prospěšnou činnost.

Hero
Spot purple Spot blue Spot purple

Chcete více informací? Podívejte se na naši
Zprávu o udržitelnosti

Co vám nabízíme

Offers

Získejte naše komerční služby

Pomáháme tím, co umíme a proto jednou ročně nabízíme neziskovým organizacím možnost získat naše komerční služby (audit, daně, poradenství a právo) formou servisních grantů nebo projít naším mentoringovým programem a s pomocí našich konzultantů vyřešit problémy, které organizaci trápí.

Odborná školení pro neziskovky a sociální podniky

Pomocí našich odborných znalostí a dovedností provázíme neziskové organizace a sociální podniky na cestě k udržitelnosti. Díky znalostem našich zaměstnanců pomůžeme ročně několika desítkám neziskových organizací a sociálních podniků s řešením jejich problémů. Zároveň tak i dále rozvíjíme naše znalosti a praxi

Komu je program Cesta k udržitelnosti určen:

Nestátním neziskovým organizacím a sociálním podnikům z celé České republiky

Organizacím, které vedou účetnictví

Organizacím, kterým může KPMG Česká republika odbornými službami výrazně přispět k jejich efektivnějšímu fungování a profesionalizaci.

Cesta k udržitelnosti v číslech:

0

hodin jsme věnovali podpoře neziskového sektoru

0

udělených servisních grantů

0

zástupců ze 63 neziskových organizací se lépe orientuje v přípravě výročních zpráv, daňových povinnostech nebo právních otázkách díky našim odborným školením

Spot purple Spot blue

Úspěchy

Jsme hrdí, že se naši zaměstnanci podílí na expertním dobrovolnictví. Za systematické zapojování zaměstnanců do projektů společenské odpovědnosti jsme získali první místo v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci v soutěži TOP Odpovědná firma 2013 i 2017 a zlatý certifikát ve stejné kategorii v roce 2016. Samotný projekt Cesta k udržitelnosti byl oceněn stříbrným certifikátem v kategorii TOP Odpovědná firma v komunitě počin roku 2018.

Award