Řekli o nás

Zkušenosti účastníků

Spot purple Spot blue Spot purple

Ročně se našich vzdělávacích projektů zúčastní více než 250 zástupců neziskového sektoru. V minulých letech jsme navázali dlouhodobou spolupráci například s Centrem pro dětský sluch Tamtam, Mobilním hospicem Ondrášek, Tichým světem a mnoha dalšími. Nejen jejich zástupci se s vámi podělili o své zkušenosti s programy Cesty k udržitelnosti.

Mobilní hospic Ondrášek

„Když si nás společnost KPMG vybrala, měli jsme neskutečnou radost. Mobilní hospic Ondrášek se celých dvanáct let od svého vzniku rozvíjel na základě nadšení, kreativity a intuice. Naše nezisková organizace postrádala systém profesionálního řízení. Potřebovali jsme nastavit strategii, držet se poslání a uchopit vizi konkrétně. Bylo zapotřebí stanovit si cíle a jít po jistější cestě. V tomto nám projekt KPMG velmi pomohl a v něčem nás i zachránil. Celoroční spolupráce a partnerství byly přínosné v oblasti nastavení strategie organizace, ekonomiky a dalších procesů, na kterých dále intenzivně pracujeme.“

Bronislava Husovská
ředitelka Mobilního hospice Ondrášek o.p.s. (partnerská organizace pro fiskální rok 2017)

Centrum pro dětský sluch Tamtam

„Už jsme zažili různé druhy spolupráce, ale ta s KPMG je výjimečná. Poprvé jsme měli pocit, že jsme partnerem, že jsme přizvaní k akcím a projektům hned od začátku, už od jejich vzniku. Jako naprosto jedinečnou hodnotím například vánoční kampaň pro její obrovský dopad na konkrétní rodiny s dětmi se sluchovým postižením. Ocenili jsme, že jsme mohli být u zrodu té myšlenky a od začátku projekt s KPMG rozvíjet. Odborná školení a individuální konzultace na odborná témata z oblasti strategického řízení, HR consultingu, účetnictví a dalších oblastí nám pomáhají hledat cestu k dalšímu rozvoji naší organizace.“

Jana Fenclová
​​​​​​​
ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. (partnerská organizace pro fiskální rok 2015)

Jak to vidí samotní účastníci? 

Klubíčko Kroměříž

Proč se přihlásit na naše školení a v čem tkví jejich největší přínos, shrnuje ředitelka Klubíčka Kroměříž Marcela Bradová: „Cítila jsem, že naše nezisková organizace i já potřebujeme nový impulz. Bylo dobré se zastavit, ujistit se, že věci děláme dobře, inspirovat se, co dělat lépe a jinak, obecně se zorientovat v právních otázkách, v základech účetnictví či přípravě výroční zprávy.“

Ratolest Brno

Hana Syrovátková, účetní z Ratolesti Brno, z. s., oceňuje osobní přístup a možnost vznášet dotazy i během jednotlivých přednášek školitelů. „Všechna vaše školení vždy splnila očekávání. Utvrdila jsem se v tom, že spoustu věcí děláme v naší organizaci dobře, a naopak např. v oblasti DPH jsme zjistili, že všemu tak dobře nerozumíme. Ale díky školitelce, od níž jsem dostala i vizitku pro případné dotazy, jsme vše nastavili tak, jak to má být.“

Centrum Kaňka

Každý z účastníků přichází na školení s nějakým očekáváním. Ta svá popisuje marketérka Ludmila Budilová z Centra Kaňka, o. p. s.: „Prošli jsme v zárodku naší spolupráce s KPMG neveřejnými konzultacemi i školeními. Jejich cílem je získat odborné informace potřebné pro profesionální fungování naší organizace i přes omezené finanční zdroje. KPMG dokáže připravit školení, která pokryjí naše potřeby ve smyslu velmi specifických a od komerčního sektoru odlišných postupů a praktických rad.“