Odborná školení

Naši odborníci vedou školení pro zástupce neziskového sektoru. Soustředíme se na oblasti, které jsou předmětem našeho podnikání. Zároveň se snažíme reagovat na aktuální potřeby neziskových organizací a sociálních podniků. Každý rok máme v nabídce školení z oblasti auditu a přípravy výročních zpráv, oslovování firemních dárců, daňových úlev a povinností, podnikatelského myšlení, řízení finančních rizik nebo právních otázek fungování neziskových organizací.

Generated with Avocode. shape Fill 1 Fill 4 Fill 6 Fill 8 Fill 10 Fill 12 Fill 14
Generated with Avocode. shape-segment

Nabídka školení

Řízení finančních rizik pro sociální podniky

Seznámíte se se základními principy řízení rizik ve společnosti – zaměříme se především na operační a finanční rizika. Nebudeme se zabývat čtením výkazů, ale nastavením modelu vašeho podnikání a kontrolních mechanismů tak, abyste mohli plánovat, předvídat a včas ovlivňovat finanční zdraví vaší společnosti.

Více informací

WEBINÁŘ: Daňové úlevy a povinnosti pro neziskovky

Během webináře seznámíme zástupce veřejně prospěšných organizací s problematikou daňových povinností. Představíme také základní principy daňové legislativy v neziskovém sektoru.

Více informací

WEBINÁŘ: Novela zákoníku práce a právní aktuality pro neziskovky

Jaké změny přinesla velká novela zákoníku práce a jaké jsou dopady koronavirové pandemie a s ní spojených opatření do pracovněprávní oblasti? Během online školení vám naši odborníci poskytnou praktické informace o dopadech novely. Získáte také přehled o aktuálních tématech spojených s koronavirovou krizí. Upozorníme i na změny, které přináší nový zákon o evidenci skutečných majitelů, a shrneme povinnosti, jež zákon ukládá všem právnickým osobám (resp. jejich statutárním orgánům).

Více informací

WEBINÁŘ: Vztahy se zákazníky pro neziskový sektor a sociální podniky

Zaměříme na práci s klienty a budování obchodních vztahů, způsoby odlišení se od konkurence a nástroje, které vám k tomu mohou pomoci.

Více informací

PR a copywriting pro neziskové organizace

Zaměříme se na to, jak oslovit média a dostat vaše témata do povědomí veřejnosti. Dozvíte se, jak zaujmout v online i offline prostředí. Podíváme se na tvorbu textů pro klasická média i pro komunikaci na sociálních sítích. Přínosný a zajímavý obsah vás odliší od konkurenčních organizací, pomůže vám oslovit nové podporovatele a budovat vztah s těmi stávajícími.

Více informací

Pracovněprávní minimum pro neziskové organizace

Jak postupovat při náboru zaměstnanců, jakým způsobem s nimi jednat v průběhu pracovního poměru a jak řešit různé problematické situace při jeho skončení? V rámci školení vám poskytneme základní přehled o českém pracovním právu, zaměříme se na časté chyby a doporučíme praktické postupy. Současně Vás seznámíme se změnami, které v této oblasti můžete očekávat po připravované novele zákoníku práce v roce 2020.

Více informací

Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací

Seznámíte se se zákonnými předpisy a základními charakteristikami auditu neziskových subjektů. Představíme vám také pravidla sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.

Více informací

Jak oslovovat firemní dárce?

Budeme mluvit o firemních dárcích, jejich motivaci, cílech a strategiích. O specifikách firemního světa a tipech, jak firemní dárce oslovit a zaujmout.

Více informací
Generated with Avocode. shape Fill 1 Fill 4 Fill 6 Fill 8 Fill 10 Fill 12 Fill 14

Mohlo by vás také zajímat...