Mentoring pro neziskovky

Dobrovolníci z našeho talentového programu pomáhají prostřednictvím mentoringu zástupcům neziskového sektoru vyřešit konkrétní problém spojený s jejich odborností.

Informace o programu Přihláška
Generated with Avocode. shape Fill 1 Fill 4 Fill 6 Fill 8 Fill 10 Fill 12 Fill 14
Generated with Avocode. shape-segment
Generated with Avocode. shape-segment

Informace o programu

Naši mentoři z poradenských oddělení spolupracují se zástupci neziskové organizace nebo sociálního podniku po dobu šesti měsíců a společně přicházejí na vhodná řešení konkrétních problémů. Po skončení programu obdrží jak neziskovka, tak mentor zpětnou vazbu na proběhlou spolupráci a mohou ji použít pro svůj další rozvoj.

O zkušenostech z programu si můžete přečíst v článku „Mentorem v neziskovce“.

Komu je mentoringový program určený?

  • českým nestátním neziskovým organizacím a sociálním podnikům z celé ČR.
  • organizacím, které vedou účetnictví.
  • organizacím, kterým může KPMG Česká republika odbornými službami výrazně přispět k jejich profesionálnímu fungování a prezentaci

Harmonogram pro rok 2019

  1. Spuštění přihlášeksrpen 2019
  2. Uzávěrka přihlášek3. září 2019
  3. Vyhlášení finalistůzáří 2019
  4. Realizace mentoringuzáří 2019 – únor 2020

Nabídka mentoringu

Řešíte problém, se kterým si nevíte rady? Vyberte oblast, která je mu nejblíže a zkuste nám vaši situaci v přihlášce detailně popsat. Pokud vybereme právě vaši organizaci, naši mentoři s vámi stráví až 10 hodin, během kterých společně naleznete vhodné řešení.

Datová a finanční analýza, reportingové aktivity

V tomto mentoringovém programu s vámi projdeme světem dat a jejich analýzy. Zajímá vás, jak sbírat relevantní data a jak v nich hledat vzorce (data mining)? Potřebujete poradit s výběrem klíčových ukazatelů a metodikou jejich výpočtu? Chtěli byste vědět, jaká data jsou pro vás potřebná a jaké existují možnosti jejich analýzy? Ocenili byste pokročilou vizualizaci dat včetně interpretace výsledků? Nebo by vás zajímal finanční a controllingový reporting? Právě na přihlášku od vás čekáme.

Optimalizace procesů a řízení změn

Potřebujete eliminovat zbytečné činnosti a zvýšit efektivitu ve vaší organizaci? Stojí před vámi důležité změny a chcete mít jejich řízení pod kontrolou? Právě pro vás je určený tento program, který se zaměří na analýzu procesů, jejich mapování, hledání prostoru k snížení nákladů a času nebo na vizualizaci procesů (např. ve Visio). Nabízí také zkušenosti mentorů s implemetací změn, bližší zaměření na organizační chování nebo formulování změn k dosažení strategického cíle. V neposlední řadě také nabízí možnost konzultace interních předpisů a vnitřního řídícího a kontrolního systému - jeho implementaci a kontrolu.

Projektový management a business analýza

Řízení projektů je pro vaši organizaci klíčové? Řešíte plánování projektu z pohledu času, nákladů a lidí? Potřebovali byste poradit s vymezením a předvídáním rizik? Zajímá vás strategické plánování nebo analýza pro podporu významných rozhodnutí? Potřebuje zjistit, jak prezentovat před vybranými stakeholdery? Chtěli byste se více dozvědět o business intelligence (systémy pro podporu manažerského rozhodování)? Tak právě na vás čeká tento program.

Propojení IT s byznysem a robotizace

Přemýšlíte, co si pod tímto pojmem představit? Tento program se zaměří na využítí technologií pro rozvoj vaší organizace. Mentoři posoudí vhodnost procesu pro robotickou automatizaci procesů. Společně se podíváte na procesní analýzu nebo implementaci technologií (RPA, OCR, NLP, chat-bot, BPM). Součástí programu je i práce s daty a analýza technologií a IT nástrojů užívaných organizací k její větší efektivitě.

Zákaznická zkušenost

Tento program se zaměří na chápání zákazníka a jeho potřeb. S mentory proberete, jak přistupovat ke stakeholderům, aby organizace fungovala co nejlépe. Dozvíte se více o tom, co nabízet zakazníkům a jak se odlišit (value proposition). V neposlední řadě můžete zkonzultovat nastavení strategie ve vztahu k zákazníkovi - co dělat, kde, jak se odlišit nebo jak komunikovat.

Generated with Avocode. shape Fill 1 Fill 4 Fill 6 Fill 8 Fill 10 Fill 12 Fill 14

Mohlo by vás také zajímat...