Přihláška: Řízení zákaznické zkušenosti
Generated with Avocode. shape Fill 1 Fill 4 Fill 6 Fill 8 Fill 10 Fill 12 Fill 14
Generated with Avocode. shape-segment

Podrobně popište problém, se kterým se do mentoringového programu hlásíte. Rozveďte prosím konkrétně, co a v jakých oblastech řešíte. Uveďte konkrétní příklady situací. Jak problém vznikl? Proč dosud nešel vyřešit? Jakým způsobem a co všechno ve fungování organizace to ovlivňuje? V čem vás současný stav omezuje? 

Kdo se bude mentoringu věnovat za vaši organizaci? Kolik času na to bude mít vyčleněno? Bude to dělat nad rámec svých pracovních povinností? Bude do řešení problému zapojeno více lidí?

Popište, jaký přínos od spolupráce očekáváte. Jak to bude ideálně vypadat po skončení programu? Jaký je cíl, se kterým se do programu hlásíte a kterého chcete dosáhnout? Co zapojení do programu přinese vaší organizaci? Jaké konkrétní zapojení od mentorů očekáváte?

Vysvětlete, proč bychom do mentoringového programu měli zařadit právě vás.

Přílohy

Prosím vložte níže uvedené dokumenty.

Chcete přihlášku vyplnit později? Zašlete si odkaz na váš e-mail
Generated with Avocode. shape Fill 1 Fill 4 Fill 6 Fill 8 Fill 10 Fill 12 Fill 14

Mohlo by vás také zajímat...